Beren

nu daar
welgeteld
twee beren
gebroederlijk
heerlijk smeren
zonder

het is een wonder
boven wonder

elkander
te verwonden
laat staan in de haren
dan moet alles vandaag
wel op de pootjes
en niet uit de klauwen
toch?

Linksom

de rechtgeaarde rechtshandige rechter
rechtte de rug rechter rechtstreeks
na het nagerecht
vooraleer hij oprecht rechtsprak,
rechts-extremisten hebben
hoe krom ook
ook recht op een rechtsgeldige rechtsgang,
al had hij liever rechtsomkeert gemaakt
in plaats van met rechterhand
recht te spreken
recht in zijn loensende
rechteroog